Hệ thống điều khiển trung tâm iTM

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hệ thống điều khiển trung tâm iTM Intelligent Touch Manager không chỉ điều khiển hệ thống điều hòa không khí như VRV mà còn cung cấp tính năng quản lý tòa nhà…